lövhəcik

lövhəcik
is. Balaca lövhə, kiçik lövhə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • nal — 1. is. <ər. nəl> 1. Sürüşməkdən və zədələnməkdən qorumaq üçün at, qatır və s. heyvanların dırnaqlarına vurulan müvafiq formada hazırlanmış dəmir lövhəcik. 2. Ayaqqabıların dabanına, bəzən pəncəsinin qabaq hissəsinə vurulan nazik dəmir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • siferalat — <alm. Zifferblatt> Əqrəbli ölçü cihazları üzərində ölçülən kəmiyyəti hesablamaq üçün cədvəl, rəqəm, işarə olan lövhəcik. // Saatlarda: üzərində rəqəmlər olan lövhəcik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məjdiyə — (Salyan) bəzək üçün işlənən dairəvi qızıl lövhəcik. – Məjdiyə arvaddarın boynında olar; – Məjdiyənin qulpın qayıtdırdım …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • tə’liqə — ə. 1) rəsmi məktub; 2) hüsnxət nümunəsi yazılmış lövhəcik …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dil — 1. is. 1. anat. İnsan və onurğalı heyvanların ağız boşluğunda olub, qidanın çeynənilib udulmasına kömək edən və onun dadını bildirən, insanda isə, əlavə olaraq, danışıq səslərinin əmələ gəlməsində iştirak edən orqan. Dillə dadmaq. Dili ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elektrud — <yun. elektron və hodos – yol> fiz. Elektrik cərəyanını maye və qazların içinə daxil etmək üçün lövhəcik, şar və s. şəklində keçirici. Müsbət elektrod (anod). Mənfi elektrod (katod). Rentgen borucuqları elektrodu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kirəmit — is. <yun.> Damların üstünü örtmək üçün gil, ya sementdən hazırlanan novşəkilli lövhəcik. Kirəmit zavodu. // Kirəmitdən, kirəmitlə örtülmüş. Küçələrin o tərəfbu tərəfində qırmızı kirəmit, dəmir taxtapuşlu ağ evlər . . ucalmışdır. Ə. Vəl..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • klaviş — <lat. clavis – açar> Fortepiano, bayan və b. musiqi alətlərində basılmaqla səs çıxardan lövhəcik; dil. Klaviş piano, qarmon, ərğənun kimi musiqi alətlərində olan dillərə deyilir. Ə. Bədəlbəyli. Qaraqumda ilk dəfə səslənir pianino; Məharətlə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kolodka — is. <rus.> Fəxri nişanları paltara sancmaq üçün lövhəcik …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • körpü — 1. is. 1. Çay, dəmir yolu və s. üzərindən keçmək üçün daşdan, taxtadan, dəmirdən qurulan tikili, keçid. Dəmir yol körpüsü. Taxta körpü. Çay körpüsü. Körpüdən keçmək. Körpü tikmək. – Biz Acı körpüsünü keçib şose yolu idarəsinə çatana qədər iki… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”